Projekty bytového interiéru

Tisíce možností a nápadů, co vymyslet. Ať už minimalistické strohé řešení nebo maximalistické využití každého koutu pro vestavný nábytek. Každý má jiný vkus, stačí ho jen převézt v projektu na papír a následně vyrobit.

Jako malý příklad uvádíme zdánlivou drobnost - 'pár skříní' do vstupu a zázemí rodinného domu (vstup/zádveří, prádelna, šatna, WC hosté)
Na první pohled 'jednoduchá' záležitost, ale když se zohlední všechny vstupní informace, které do toho vstupují, tak se najednou zjistí, že se vše musí předem alespoň trošku promyslet.
 
 
Na prvním místě je vždy - JAK TO BUDE VYPADAT, dále potom materiály a také v poslední době i různé technické vychytávky a jejich zabudování. K tomu musíme nutně připočíst, že do se těchto místností umisťují různá technická zařízení budov a jejich centrální ovládání. V tomto případě se jednalo hlavní rozvaděč elektro, rozdělovač podlahového topení, ovladač EZS, různé revizní otvory atd., zaměření stávajících zásuvek a vypínačů silnoproudu či slaboproudých čidel EZS je samozřejmostí. Ideálním řešením je provádět projektování i těchto 'vedlejších' prostor předem, aby se mohly ev. koordinace profesí provést už v rámci výstavby.
Tento projekt vznikal v dokončeném a obývaném domě, muselo se vycházet z již pevných poloh vypínačů, čidel a ostatních zařízení. Jediná změna se musela provést u jednoho čidla EZS v prádelně a vysunout ho ven z šatní skříně. Dále bylo nutno dořešit - dokoordinovat dodatečně vstupní posuvné dveře ze zádveří do obývacího pokoje a dveře na WC pro hosty. Tento problém si uživatelé 'promýšleli' tzv. zkouškou užíváním domu a konečné řešení nechali až na fázi, kdy byli 100% rozhodnuti 'jak to budou chtít' a v rámci řešení této etapy vybavování interiéru.
 
Rozsah provedené práce :
Přesné zaměření, vynesení 3D skutečného stavu, návrhy řešení, konzultace - 2x sezení se zákazníkem a cca 4x varianty konzultované emailovou komunikací, kompletace projektu, předvýrobní příprava.
Pracnost celkem za všechny úkony 20 hodin.
 
Zde je výsledek :