Projekty komerčního interiéru

I v této oblasti jsou projekty velice důležité, dobře vypadající a funkční kancelář, či dokonce velký space open s mnoha pracovními místy se bez podrobných projektů neobejdou, především kvůli správnému umístění zásuvkových hnízd a kabeláže.

Jako první vzor projektu komerčního interiéru zde uvádíme architektonicko-provozní studii obchodní jednotky v obchodním centru.

 
Naše studio bylo požádáno o zpracování komplexního řešení a zajištění veškeré činnosti související se zkolaudováním a zprovozněním jednotky.
V 1. fázi jsme zpracovali tuto studii (zde uvádíme jen část výkresů), která sloužila nájemci jednotky zejména k projednání a schválení záměru s pronajímatelem.
Při jejím zpracování, jsme vyřešili kompletní provozní a architektonické řešení jednotky a v maximální možné míře koordinovali již známe návaznosti na ostatní profese.
Tento typ obchodních jednotek se buduje a uvádí do provozu v systému změny stavby před dokončením, z čehož plyne, že je nutné zpracovat příslušnou projektovou dokumentaci, ta musí projít úředními procedurami a celá jednotka se potom kolauduje v rámci kolaudace celé stavby.
Ve 2. fázi, po schválení studie/záměru, jsme předali naši dokumentaci v elektronických výstupech (dwg) autorizované projekční kanceláři, která příslušnou dokumentaci zpracovala a zajistila její projednání na příslušných dotčených úřadech.
Stavebně technické podklady pro specialisty, které byly součástí námi předávaných informací, již zahrnovaly základní koordinace veškerých profesí.
Souběžně s touto fází jsme z podkladů studie vytvořily výpisy typových (technologických) zařízení pro účely objednávek a výrobní dokumentaci interiérového zařízení a předali výrobní firmě (stolaři).
Průběžně až do závěrečné fáze probíhaly kontroly a konzultace v rámci autorského dozoru a stavebního dozoru. Převážnou část koordinací samotné stavby a výběru subdodavatelů prováděl sám nájemce, my jsme vypomohli s jejich doporučením či kontrolou rozpočtů a nabídek.
 
Rozsah činností a pracnost
Výše popsaný rozsah, v 1. fázi cca 2 varianty řešení a dokončení studie ke schválení záměru. 
Kompletní řešení barevnosti a materiálového řešení stavební a interiérové části.
Vygenerování podkladů pro specialisty a pro zpracování stavebně technické dokumentace. Výpis typových výrobků, výrobní dokumentace zařízení.
Dokumentace pro dodavatele subdodávek - elektro, VZT. Koordinace centrálních technologiíí OC při realizaci vestavby.
Autorský dozor. Konzultace subdodávek. Technická pomoc.
Celková pracnost 90 hodin.